Privatumo politika

Privatumo politika
 
Šia politika informuojame Jus apie Jūsų duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą ir kitą aktualią informaciją, įskaitant ir slapukų naudojimo nuostatas.

Kas mes?

UAB „Siguldos baldai“, kodas: 302316701, Adresas: Vilniaus r. sav. Maišiagalos mstl. Kiemelių g. 16B

Su mumis galite susisiekti:

Telefonu 8 618 09446, el. paštu:  info@siguldosbaldai.lt

Kokius Jūsų duomenis ir kokiais tikslais renkame?

Užklausoms dėl paslaugų pateikti /  užsakyti prekes per www.siguldosbaldai.lt
Vardas, elektroninio pašto adresas
Sutartims sudaryti / vykdyti ar kitiems veiksmams atlikti, kai Jūs pats to prašote
Jei esate juridinis asmuo: Jūsų atstovo vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, tiesioginis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

Jei esate yra fizinis asmuo: vardas, pavardė, adresas, banko sąskaitos numeris, asmeninis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas

Puslapio lankomumo statistikai vertinti (Google Analytics įrankis)
Nuasmenintus duomenis apie Jūsų apsilankymą: kokia Jūsų naršyklė, įrenginys, kiek laiko praleidote svetainėje, iš kokio esate miesto ir valstybės, kokios esate amžiaus grupės (pvz. „18-24, 25-34, kt.”), lytis, pomėgių kategorijos, lankomi Bendrovės puslapiai.

Ar galite savo duomenų neteikti?

Taip, jei nenorite pateikti savo duomenų užklausoms dėl paslaugų pateikti / ar prekės užsakyti, tuomet galite šiuos veiksmus atlikti telefonu arba atvykę į mūsų saloną. Kaip atsisakyti slapukų, skaitykite žemiau prie aprašymo apie slapukus.

Tačiau norėdami sudaryti sutartį/sandorį, užsakyti prekes, duomenis privalote pateikti, kad galėtume paruošti sutartį, išrašyti sąskaitą ar atlikti kitus būtinus veiksmus pagal sutartį/sandorį.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 • Jūsų asmens duomenis užpildžius duomenų formą saugome 3 metus;
 • Sąskaitų faktūrų duomenys saugomi 10 metų, kaip to reikalauja teisės aktai;
 • Kiti duomenys saugomi tik tiek, kiek būtina juos saugomi pagal teisės aktų reikalavimus ir kiek reikalinga jų rinkimo tikslams įgyvendinti.
 • Slapukai saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko: kai kurie ištrinami iškart Jums baigus naršyti, kai kurie kaupiami kelias minutes, dienas, mėnesius. Plačiau >>

Savo veikloje griežtai laikomės duomenų konfidencialumo įsipareigojimų, todėl savo veikloje užtikriname technines ir organizacines priemones, siekiant apsaugoti tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto jų perėmimo, sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo ir kt.

Kam galime perduoti Jūsų duomenis?

 • Valstybinėms institucijoms, kai tai privaloma pagal teisės aktus (pavyzdžiui, sąskaitos faktūros duomenys pateikiami VMI);
 • Valstybės institucijoms Bendrovės teisėtų interesų tikslais arba teisių gynimo tikslais (pavyzdžiui, teismui, skolų išieškojimo bendrovei, teisininkui, notarui, antstoliui ar pan.);
 • Lizingo bendrovėms / bankams, kai Bendrovės prekės perkami lizingo pagrindu;
 • Audito bendrovėms arba auditoriams, kai su jais pasirašomos paslaugų sutartys dėl auditavimo (pavyzdžiui, finansinio audito metu peržiūrint sąskaitas faktūras);
 • Pašto / kurjerių tarnyboms / baldų transportavimo bendrovėms, jei tai reikalinga užsakytoms paslaugoms teikti arba Jūs pats to prašote;
 • Kitiems subjektams, jei pasinaudojate savo teise perkelti Jūsų duomenis.  
 • Kitam asmeniui, jei tai būtina organizuojant Bendrovės veiklą.

Kokias turite teises?

 • Teisę susipažinti su asmens duomenimis (teisę gauti informaciją). Ši teisė leidžia Jums pasitikrinti, kokią informaciją apie Jus turime, kokiais tikslais ją tvarkome, kiek laiko saugome, kam ją perduodame, iš kuri ją gavome ir kt. Dėl informacijos apie tai, ar renkami kiti duomenys galite kreiptis žemiau pateiktais būdais.
 • Teisę reikalauti ištaisyti/papildyti Jūsų asmens duomenis;
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis, jei nėra teisės aktų reikalavimų juos saugoti arba Bendrovės teisėtų interesų tikslu (pvz ginti savo teises teisme).
 • Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą: ši teisė gali būti įgyvendinama, pvz, jei pastebėjote neteisėtą Jūsų duomenų tvarkymą ir ginate savo interesus kitose institucijose, tuomet galite sustabdyti duomenų tvarkymą, iki kol toje institucijoje bus priimtas sprendimas dėl to, ar duomenys buvo tvarkomi teisėtai.
 • Teisę perkelti duomenis: ši teisė apima galimybę perkelti tik tuos duomenis, kurie gauti sutikimo / sutarties pagrindu ar kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
 • Teisę nesutikti, atšaukti sutikimą, jei duomenys gauti sutikimo pagrindu.

Kaip įgyvendinti savo teises?

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis turėtumėte parašyti prašymą, nurodant:

 • vardas;
 • pavardė;
 • kontaktiniai duomenys;
 • kokia teise norite pasinaudoti
 • Priežastys, dėl kurių norite šia teise pasinaudoti (išskyrus atšaukiant sutikimą)

Prašymą galite pateikti:

 • Tiesiogiai mūsų biure, adresu: T. Kosciuškos g. 24, Vilnius / Ozo g. 18, Vilnius. Prašymo pateikimo metu turėsime patvirtinti Jūsų tapatybę, todėl reikės parodyti asmens dokumentą;
 • Elektroniniu paštu: info@siguldosbaldai.lt jei prašymą pasirašysite elektroniniu parašu.

Prašymus priima Bendrovės vadovas arba jį pavaduojantis asmuo. Atsakymą Jums pateiksime per 30 dienų, o esant objektyvioms priežastims – per ilgesnį laiką (tokiu atveju informuosime Jus apie pratęstą terminą ir pratęsimo priežastį). Prašymus dėl duomenų atnaujinimo, ištaisymo, papildymo nagrinėjami per kuo trumpesnį laiką.

Slapukai

Kas yra slapukai?

Tai mažos tekstinis dokumentas, kuris įrašomas Jūsų įrenginyje iš interneto tinklapio, kad tinklalapio administratorius (mūsų atveju – Google Analytics) galėtų matyti Jūsų veiklą mūsų svetainėje ir teikti mums statistinius duomenis. Slapukai registruoja Jūsų lankymąsi anonimiškai, atpažįstant Jus tik pagal Jūsų įrenginį ir sutrumpintą IP adresą.

Šie slapukai naudojami vertinti bendrą vartotojų kiekį, neidentifikuojant atskirų vartotojų, todėl jie neleidžia tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės informacijos. Slapukus galima išjungti, tačiau tokiu atveju kai kurios tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Kodėl tai svarbu?

Norime įvertinti, kokios mūsų paslaugos Jums yra aktualiausios, vertinti mūsų puslapių populiarumo ar nepopuliarumo priežastis ir gerinti Jūsų patirtį puslapyje (informacijos pasiekiamumą, išsamumą ir kt.).

Norite atsisakyti slapukų?

Jūs turite teisę jų atsisakyti. Kokie galimi būdai:

 1. Jei, pavyzdžiui naudojate Chrome naršyklę, atsisakyti galite tokiu būdu >>
 2. Jei naudojate kompiuterį, slapukus gali ištrinti tokiu būdu: paspauskite vienu CTRL+SHIFT+DELETE vienu metu. Atidarę meniu, Jūs galite ištrinti slapukus išsaugotus Jūsų kompiuteryje bei pakeisti slapukų naudojimo nustatymus.
 3. Taip pat galite mūsų puslapyje naršyti privačiu režimu, kurį pabaigus tos sesijos duomenys iš Jūsų įrenginio bus ištrinti. Plačiau apie Privatų (incognito) režimą >>

Kokius slapukus naudojame?

Šie slapukai padeda įvertinti svetainės lankomumą, kokių naršyklių ir įrenginių naudotojai lankosi svetainėje, kiek laiko praleidžiate svetainėje, iš kokio regiono ir kt.

Nuasmenintiems statistiniam duomenis apie svetainės naršymą rinkti naudojame Google Analytics (skaityti lietuvių kalba), taip pat konkrečias nuostatas, kokie konkrečiai slapukai gali būti naudojami per įrankį Google Analytics galite peržiūrėti čia >> (anglų kalba)

Kas turi prieigą prie statistinių duomenų?

Susistemintus svetainės lankomumo informaciją gali peržiūrėti tik mūsų administracija ir Google Inc.

Google Analytics įrankius valdo ir prižiūri Google Inc., ji turi prieigą prie statistinių duomenų, kuriuos surenka šie įrankiai. Google Inc. yra suderinusi ir patvirtinusi dokumentus (EU-US Privacy Shield principles, EU-US Privacy Shield list), taip pat yra atlikusi įvairius techninius ir IT pakeitimus (atnaujinusi saugumo protokolus, įrankių nustatymus ir turimas funkcijas) siekiant suderinti teikiamas paslaugas su Bendrojo duomenų apsaugos protokolo ir kitų Europos Sąjungos teisės aktų įpareigojimus, susijusius su duomenų apsauga.